دوره امنیت لینوکس

‫این دوره جهت برقراری امنیت بسیار بالا در شبکه های کامپیوتری کاربرد دارد. در این دوره آموزشی پس از آموزش‬  ‫امن سازی سیستم عامل لینوکس، نحوه برقراری امنیت ارتباط با اینترنت توسط ‪ squid‬بررسی میشود. سپس مباحث‬  ‫بسیار جالب ‪ IDS , IPS‬و پیاده سازی آن توسط لینوکس آموزش داده میشود. در انتها نیز نحوه امن سازی‬  ‫بیشتر سیستم عامل با استفاده از ماجولهای ‪ Selinux‬و ‪ PAM‬و محدودیت دسترسی کاربران و کامپیوترها در استفاده‬  ‫از منابع سرور آموزش داده میشود. این دوره برای مدیران شبکه و مدیران امنیت سازمانها، بانکها و غیره که در معرض‬  ‫خطر حملات گوناگون قرار دارند مناسب میباشد.
سرفصل های این دوره:
  •   ‪Security Basics (Os Hardening‬‬)
  •   ‫‪Proxy Security featuring Squid‬‬
  •   ‫‪Firewall Security featuring IPTables‬‬
  •   Psad (IDS,IPS‬‬)
  •   Fwsnort (IDS, IPS with Psad‬‬)
  •   Port knocking (solving 0-day attack)
  •   ‫‪PAM - Pluggable Authentication Modules‬‬
  •   ‫‪SELinux Security - MAC-based Security Controls‬‬

‬‬