سیستم عامل پارسیدورا

پارسیدورا سیستم عاملی بر پایه گنو/لینوکس است که شامل مجموعه ای از آخرین نرم افزارهای آزاد و منبع باز میباشد. تیم پارسیدورا که متشکل از جمعی از کاربران انجمن فارسی فدورا می باشد، تحت حمایت شرکت متن باز سامان، با تحقیق در زمینه لینوکس و توزیعهای محبوب آن و بررسی مشکلات رایج کاربران لینوکس، به منظور آسان کردن کار کاربران و ارتقای فرهنگ کار با نرم افزارهای آزاد، بر آن شدند که با تهیه نسخه ای کاربردی، جامع و به روز، به این اهداف بزرگ جامه عمل بپوشانند؛ از این رو پروژه پارسیدورا را بر پایه توزیع محبوب و قدرتمند فدورا کلید زدند. پارسیدورا نسخه ترکیبی و منبعث شده از فدورا است و کاملا با آن سازگار می باشد. در این توزیع سعی شده است که نیاز های کاربران فارسی زبان و ایرانیان به طور مناسبی پاسخ داده شود. پارسیدورا همیشه برای هر کسی برای هر استفاده، ویرایش و پخش آزاد است. پارسیدورا به روی همه کسانی که بخواهند به آن بپیوندند باز است و به آنها خوش آمد میگوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پارسیدورا می توانید به وب سایت آن مراجعه نمایید.