دوره کلاسترینگ و مدیریت ذخیره سازی ردهت انترپرایز

دوره ‪ Redhat Enterprise Clustering‬که کد آن436 ‪ RH‬میباشد در مورد نحوه ‪ , clustering‬مدیریت ‪storage‬‬  و همچنین ‪ shared storage‬توسط ابزار ‪ Redhat Cluster Suite‬میپردازد.
‫پیش نیاز:‬
‫افرادی که قصد شرکت در این دوره را دارند باید آشنایی با ردهت ‪ Enterprise‬را داشته باشند. البته توصیه اکید میشود که حتما در‬  دوره ‪ RHCE‬شرکت کرده باشند. البته اگر اشخاصی معلوماتی در حد دوره ‪ RHCE‬داشته باشند نیز میتوانند دراین دوره شرکت نمایند.‬
هدف:‬
‫طراحی این دوره برای افرادی با سطح دانش ‪ RHCE‬میباشد که بتوانند نصب و مدیریت و گسترش سیستمهای High Availability ‬در یک شبکه را انجام دهند که این مسئله شامل بحث ‪ highly available storage‬نیز میشود که ردهت‬  توسط فایل سیستم ‪ GFS‬خود از آن پشتیبانی میکند.
سرفصل های این دوره:
 •   ‫‪Review Red Hat Enterprise Clustering and Storage Management Technologies‬‬
 •   ‫‪Linux Dynamic Device Management‬‬
 •   ‫‪Advanced Software RAID‬‬
 •   ‫‪Device Mapper and Multipathing‬‬
 •   ‫‪Cluster Technology‬‬
 •   ‫‪Cluster Suite Overview‬‬
 •   ‫‪LVS‬‬
 •   ‫‪Quorum and the Cluster Manager‬‬
 •   ‫‪Fencing and Failover‬‬
 •   ‫‪Quorum Disk‬‬
 •   ‫‪Service Manager‬‬
 •   Global File System (GFS‬‬)