دوره ردهت دایرکتوری سرویس

دوره ‪ Redhat Directory Services and Authentication‬که کد آن ‪ RH‬ 324میباشد ‫برای مدیریت شناسایی و اطلاعات کاربران بر پایه سیسستم ‪ LDAP-based‬استفاده میشود. در این دوره از محصول Redhat Directory Service استفاده می شود.
‫پیش نیاز:‬
‫افرادی که قصد شرکت در این دوره را دارند باید حتما در دوره ‪ RHCE‬شرکت کرده باشند. البته اگر اشخاصی معلوماتی در حد دوره ‪ RHCE‬داشته باشند نیز میتوانند دراین دوره شرکت نمایند.‬
هدف:‬
‫طراحی این دوره برای افرادی است که صلاحیت ‪ RHCE‬را دارا باشند و بتوانند پس از گذارندن این دوره ‪Redhat Directory‬‬‫‪ Service‬را نصب و پیاده سازی نمایند. هدف این دوره یادگیری مفاهیم پایه ای و مدیریت یک سیستم ‪ LDAP-based‬میباشد.‬  همچنین در این دوره ماژولهای ‪ PAM‬و نحوه یکی کردن آنها با سرویسهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین نحوه‬  ‫‪sync‬شدن سرویس ‪ Redhat Directory Service‬با ‪ Active Directory‬نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
سرفصل های این دوره:
 •   ‫‪Introduction to Directory Services‬‬
 •   ‫‪Introduction to Directory Services‬‬
 •   ‫‪Red Hat Directory Server: Basic Configuration‬‬
 •   ‫‪Searching and Modifying the LDAP Directory‬‬
 •   ‫‪Red Hat Directory Server: Authentication and Security‬‬
 •   ‫‪Linux User Authentication with NSS and PAM‬‬
 •   ‫‪Centralized User Authentication with LDAP‬‬
 •   ‫‪Kerberos and LDAP‬‬
 •   ‫‪Directory Referrals and Replication‬‬
 •   ‫‪Cross-Platform Centralized Identity Management‬‬
 •   ‫‪Red Hat Enterprise IPA‬‬