دوره مقدماتی و متوسطه لینوکس

‫در این دوره دانشجو با سیستم عامل لینوکس و انواع آن آشنا میشود. مواردی که در این مباحث آموزش داده میشود شامل نحوه‬ نصب، پیکربندی محیط گرافیک، دستورات متنی، پارتیشن بندی، تنظیمات کاربران و گروهها و ... میباشد. پس از پایان این دوره دانشجو میتواند از سیستم عامل لینوکس همانند ویندوز و حتی با دانشی بیشتر نسبت به آن استفاده کند. این دوره برای کاربران خانگی لینوکس، برنامه نویسها و مدیران شبکه مفید می باشد. پیشنیاز این دوره تنها آشنایی با یک سیستم عامل یا آشنایی با کامپیوتر می باشد.
‬سرفصل های این دوره:
 •           Linux History
 •           Revolution Open Source
 •           Linux Fundamentals
 •           Open Source Softwares
 •           Installing Linux
 •           Basics of the Linux Operating System
 •           The Linux Graphical User Interface
 •           The GNOME Interface
 •           Web Browsers, E-Mail, and Internet Applications
 •           Miscellaneous Linux Applications
 •           Linux Shell Commands
 •           Advanced Shell Commands
 •           Backup and Archiving (tar and ftp)
 •           Advanced Text Editor (vim, nono)
 •           Managing Processes
 •           SSH , Secure Shell
 •           Linux boot process
 •           linux rescue mode and grub recovery
 •           Linux runlevels and service management
 •           Important Log files
 •           User & Group management
 •           Linux permissions
 •           ACL permissions
 •          Package installation form source
 •          RPM package management
 •          Yum (Installation Packge with yum)