دوره پیشرفته لینوکس

‫این دوره که پیش نیاز آن دوره مقدماتی و متوسطه میباشد جهت مدیران شبکه طراحی شده است. البته لازم به ذکر است مباحث زیادی از آن برای کسانی که با oracle تحت لینوکس سروکار دارند نیز مفید می باشد. در این ‫دوره دانشجو نحوه راه اندازی انواع سرویسهای پرکاربرد لینوکس تحت شبکه را فرا میگیرد. پس از پایان این دوره‬  فرد میتواند اکثر سرویسهای موجود بر روی سرورهای مایکروسافت را به سرور لینوکسی خود درشبکه منتقل کند‬. این موارد شامل Directory service نمی باشد.

سرفصل های این دوره:

 •   Lvm and RAID management
 •   Kernel Concepts and Management
 •   Networking Management , Troubleshooting and Static Routing
 •   Syslog & Logrotate Management
 •   Cron , Anacron & Automated task
 •   Time Server installation and Configuration
 •   DHCP Server installation and Configuration
 •   DNS Server(caching only,forwarder and master) installation and Configuration
 •   FTP Server installation and Configuration
 •   NFS Server installation and Configuration
 •   Samba Server installation and Configuration
 •   Linux Firewall Configuration (IPTables)
 •   Squid installation and Basic Configuration
 •   Xinetd and TCP Wrappers
 •   Apache installation and Configuration
 •   Basic Mail Server installation and Configuration ( postfix)
 •   Disk Qouta Management