محصولات

blue-2 سامانه ضبط مکالمات این سامانه بصورت متمرکز یا غیرمتمرکز می‌تواند تماس‌های صوتی SIP , SCCP را ضبط کند و با یک پنل مدیریت پیشرفته تحت وب در اختیار سازمان قرار دهد اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/voip-rec.jpg /fa/content/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA white right Path: public://voip-rec.jpg
blue-2 سرویس پست الکترونیک این سرویس شامل وب‌میل، زیرساخت پست الکترونیک، احراز هویت، انتقال ایمیلهای قدیمی و تمامی امکانات لازم برای پست الکترونیک یک سازمان است اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/Email-Product-Adv2.jpg /fa/content/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9 white right Path: public://Email-Product-Adv2.jpg
blue-2 سامانه اخذ و احراز هویت مرکزی مجهز به سیستم‌های ثبت‌نام، پروفایل کاربری، احراز هویت منطبق با نیاز سازمان، SSO و همگام‌ساز اطلاعات با سامانه‌های مادر هر سازمان اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/ldap-adv.jpg /fa/content/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C white left Path: public://ldap-adv.jpg
blue-2 سامانه ارتباطات یکپارچه ابری شامل زیرسامانه‌های تقویم، فایل درایو (کیف اسناد)، ایمیل (با قابلیت ارتباط با کیف اسناد) ، مخاطبین، یادداشت و وظایف اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/NextCloud.jpg /fa/content/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C white left Path: public://NextCloud.jpg
blue-2 سامانه مانیتورینگ (پایش و هشدار) شبکه مانیتورینگ پیشرفته شبکه با داشبوردهای پویا و معماری توزیع شده و ارتباط با سرویس‌های اطلاع رسانی اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/vdi2-engl.png /fa/content/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87 white right Path: public://vdi2-engl.png
blue-2 سامانه یکبارورود سامانه Single-Sign-Onبا پشتیبانی از پنل مدیریت جامع و پروتکل‌های OAuth2, SAML, CAS, RESTful راه حلی برای ورود یکپارچه به سامانه‌های سازمان اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/SSO%20diagram1.jpg /fa/content/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF white right Path: public://SSO diagram1.jpg
blue-2 مدیریت درخواست‌ها (HelpDesk) سامانه مدیریت درخواست‌ها جهت مدیریت گردش کار داخل سازمانی و پشتیبانی از درخواست‌های درون و برون سازمانی تحت وب اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/helpdesk.jpg /fa/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-helpdesk white left Path: public://helpdesk.jpg
blue-2 LAN Accounting سامانه مدیریت دسترسی کاربران به اینترنت شامل Radius, HotSPot, LogAnalyzer و پنل مدیریت و پروفایل کاربری اطلاعات بیشتر http://www.mbsco.local/sites/default/files/LAN-Accounting.jpg /fa/content/lan-accounting white left Path: public://LAN-Accounting.jpg